ALLE - FRA 18 ÅR OG OPEFTER - KAN SØGE EN FRIVILLIG BISIDDER, TIL DEN VANSKELIGE SAMTALE. 

Din lokale bisidder

Helsingør - Hillerød - Halsnæs

Hvis du ikke er hjemmehørende under én af disse 3 kommuner - så søg under Links

Bisiddergruppen-Nordsjælland - Din lokale bisidder - samarbejder med:

 

Al kontakt sker gennem:

Dinlokalebisidder@gmail.com

eller tlf: 2826 4321 / 5083 0878