ALLE - FRA 18 ÅR OG OPEFTER - KAN SØGE EN FRIVILLIG BISIDDER, TIL DEN VANSKELIGE SAMTALE. 

Frivillig bisidder

En bisidder er en person, der frivilligt tilbyder følgeskab og et par ekstra øjne og ører i forskellige situationer, som borgeren er utryg ved.

Det kan være svært for såvel ældre som yngre borgere, som oplever utryghed i forhold til en autoritet, at få overblik over sin egen situation, fordi angsten og usikkerheden begrænser overblikket.

Usikkerheden breder sig i takt med, at lovgivningen, den offentlige administration, de økonomiske transaktioner samt kontakten med sundhedsvæsenet, efterhånden er blevet mere og mere uigennemskueligt og fremmedgørende.

Dette kan medføre, at der hos mange mennesker, der er i en presset situation, opstår større usikkerhed, utryghed og i yderste konsekvens mistro til eksperter og autoriteter. I mange af disse situationer kan bisidderen være til stor hjælp. 

Almindelig sund fornuft, nærvær og opmærksomhed, kombineret med en indsats for at skabe fornyet viden, indsigt og overblik over den pågældendes situation, kan derved skabe større mulighed for, at borgeren kan træffe gunstige beslutninger.

Frivillige bisiddere behøver ikke nødvendigvis  at have en særlig viden indenfor forskellige fag og områder, det er de personlige egenskaber, der lægges vægt på.

Frivillige bisiddere arbejder som hjælpere, der bakker op og støtter i de situationer, hvor den enkelte følger sig usikker - altså ikke som rådgiver.

Det forudsættes, at alle frivillige bisiddere har gennemgået kurser og har erhvervet kendskab til lovgivningen omkring borgernes ret til at have en bisidder med til møder med myndighedspersoner.