I følge forvaltningsloven, har alle borgere ret til at medvirke, til at behandle deres egen sag.

Det sker ved at, du som borger, kan bidrage med oplysninger i sagen, idet du har ret til at kommenterer (blive "partshørt"), i sager hvor myndighederne vil træffe en afgørelse, og at du, som borger, har ret til at klage.

Herunder har du en oversigt over, hvordan "sagens gang" typisk kan se ud, og hvad en bisidder kan gøre, for at hjælpe dig gennem din sag.