ALLE - FRA 18 ÅR OG OPEFTER - KAN SØGE EN FRIVILLIG BISIDDER, TIL DEN VANSKELIGE SAMTALE. 

 

Vedtægter for Bisiddergruppen Nordsjælland

vedtaget på årsmødet den 17.3.2016

 

§1

Bisiddergruppen - Nordsjælland, Din lokale Bisidder, der er forankret i Danske Seniorer, med hjemsted i Nordsjælland og med arbejdsområde i Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

Registreret den 30. september 2015 under CVR nr. 37122173 – De Lokale Bisiddere.

§2

Gruppens formål er at tilbyde følgeskab til f.eks. læge, advokat eller ved henvendelse til offentlige instanser m.m.

§3

Gruppen består af frivillige, der som minimum har gennemgået bisidderkursus 1, fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Odense eller tilsvarende.

§4

Det er et krav, at bisidderne ikke skal have nogen form for personligt udlæg i forbindelse med opgaverne.

Medlemmerne får dækket transportudgifter samt andre udgifter ved bisidderopgaver efter billigste offentlige takster.

§5

Bisidderne opføres på en deltagerliste, med evt. oplysninger om specialer.

Kommende bisiddere skal godkendes af bisiddergruppen.

Bisidderne skal overholde tavshedspligten. Overtrædelse af tavshedspligten medfører eksklusion.

Bisidderne skal være indforstået med, at det er utilladeligt at modtage gaver i form af penge eller andre erkendtligheder.

Bisidderne påtager sig, at bisidde på tværs af kommunegrænser.

Bisidderne skal underskrive en Tro- og loveerklæring.

Bisidderne bærer legitimation, som skal tilbageleveres ved udtrædelse.

Udførte opgaver indberettes i anonymiseret form, til gruppens erfaringsbank.

§6

Gruppen ledes af en selvorganiserende koordinationsgruppe på indtil 5 personer:

1 Koordinator/formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 medlem.


 

Koordinationsgruppen udpejes, af gruppen.


 

Årsmødet afholdes inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.


 

Forslag til ændringer af vedtægterne skal indsendes skriftligt senest 1 måned før årsmødet.

§7

Gruppen søger relevante kommuner og fonde om tilskud til den almindelig drift af telefon, kørsel og kontorhold m.m.

Der aflægges på årsmødet et revideret regnskab, som følger kalenderåret.

§8

Såfremt gruppen opløses, tilfalder gruppens værdier de ansøgte instanser.