Din lokale Bisidder er en sammenslutning af frivillige bisiddere.

Alle bisiddere har som minimum gennemgået bisidderkursus 1,

fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde eller tilsvarende.

Bisidderens rolle

 

Mange mennesker kan føle afmagt, ved at skulle gå den tunge vej til at søge om hjælp.

Andre er måske usikre, eller dybt skeptiske overfor, om deres juridiske rettigheder nu også tilgodeses.

Her kan en Bisidder hjælpe, med at støtte på det personlige plan, i mødet med det offentlige.

Det kan f.eks. være i forbindelse med skilsmisse, overgreb, sygdom, vold, mistet job eller økonomiske vanskeligheder.

En Bisidder er en "medlytter", men ikke en rådgiver, og kan derfor ikke indgå i vurderingen af den juridiske retssikkerhed.

Til gengæld ved Bisidderen hvilke rettigheder en person har i forhold til sagsbehandling, anke, klager og tidsfrister.

 

Det indledende møde.

Bisidderen gennemgår opgaven med borgeren og der aftales hvordan proceduren skal være.

Mødet med offentlig-personen.

Bisidderen tilbyder at gå med til mødet og hjælper med at sikre, at borgeren får stillet de aftalte spørgsmål.

Det afsluttende møde.

Bisidderen og borgeren følger sammen op på, om alle indgåede aftaler er overholdt, når sagen er færdigbehandlet - er resultatet utilfredsstillende, kan borgeren overveje at klage.