Hvad er det så at være bisidder?

I bund og grund er det blot, at følges med en borger til et offentligt møde og være et par ekstra øjne og ører. 

Det kan være hos kommunen, hos lægen, i banken, på hospitalet, hos advokaten eller i skifteretten m.m.

En frivillig bisidder har været på kursus for at lære, hvordan der støttes bedst op om den enkelte borger - og hos os kræves det, vi mindst har gennemgået Grundkursus1 fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde eller tilsvarende kurser.

En frivillig bisidder har altid tavshedspligt, i forbindelse med en opgave, men vi kan naturligvis altid regne med feed-bak fra vores gruppe, hvor vi har et godt socialt netværk og føler os som en del af et fællesskab. 

Det er gratis at gøre brug af en frivillig bisidder og derfor er vi ikke lønnet, men vi får altid dækket vores udlæg til f.eks. kørselsudgifter i forbindelse med opgaverne.

Vi er en gruppe uddannede, frivillige bisiddere i Bisiddergruppen-Nordsjælland, som gerne vil have flere bisiddere.

Du kan ringe til os på tlf. 28 26 43 21 eller på mail: på: dinlokalebisidder@gmail.com

Forudsætningen for at arbejde som frivillig bisidder er, at:

- være i stand til at sætte sig ind i andres situation uden selv at blive en del af sagen.    

- kunne etablere tillid og troværdighed samt udvise forståelse for situationen. 

- have psykisk overskud samt adskille andres problemer  fra egne problemer.

- have tid og lyst til at følge et forløb samt styrke til at sige fra i forskellige situationer.

- forholde sig neutral - være lyttende - observerende  - ikke tage over.

- gennemgå et kursusforløb som frivillig bisidder.

- indgå i et netværk af bisiddere med mulighed for yderligere viden på området og erfaringsudveksling.

- overholde tavshedspligten.