Find Din lokale bisidder her

Bisidder

Borgere i Danmark kan frit vælge en bisidder til at hjælpe sig i kontakten med myndighederne.

Mange kan føle sig usikre over for at skulle have kontakt med myndighederne om svære livsforhold. Det har både serviceloven og forvaltningsloven taget højde for. Ifølge forvaltningslovens §8 kan borgere frit vælge en bisidder til at hjælpe sig i kontakten med myndighederne.

Der er også mulighed for, at en myndighed kan tilbyde borgeren en bisidder, hvis vedkommende har svært ved at varetage egne interesser.

En bisidder kan deltage ved møder og ved alle andre behandlings- og eller beslutningsprocesser. Et ønske fra en borger om at lade en anden person, en bisidder, deltage, bør som udgangspunkt imødekommes for at sikre og styrke borgerens retssikkerhed og ret til indflydelse på sagsbehandlingen.

Af servicelovens §82, stk. 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Forvaltningsloven Kapitel 8 stk. 1.